Lasītava

Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā
(Elektroniskā lasāmviela latviski)
Šī plaukta mobilā versija - gramatas-e.ucoz.lv/pda
Visas sērijas "Brīnumzeme" pasakas vienā failā ŠEIT
Sākums » E-grāmatas » Ārzemju

Magelāna mākonis
Grāmatas lejupielāde pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem
Priekšvārdā «Magelāna mākoņa» poļu izdevumam autors izsakās: lai gan romāna darbība norit XXXII gad­simtenī, viņš to rakstījis, domājot par saviem laikabied­riem. Visam darbam cauri vijas doma, ka lepnā un lai- migā paaudze, pie kuras pieder romāna varoņi, nebūtu spējusi pakļaut sev tālās zvaigznes, ja pagātnē tūkstoši un miljoni nezināmu varoņu nebūtu nesuši upurus un ziedojuši sevi šīs gaišās nākotnes tuvināšanai, šo domu romānā pauž vairākas mūsdienu elpas apdvestas epi­zodes un stāsti, kas apliecina, ka tāla nākotne liks jaunā gaismā iemirdzēties varoņdarbiem, kurus šodien veic cīnītāji par mieru un nākamo paaudžu laimi. Risinādams sava galvenā varoņa — jauna ārsta, pirmās zvaigžņu ekspedīcijas dalībnieka dzīves gaitas, Lems cenšas uz nākotnes laikmeta fona atainot gan nopietnas sociālās, zinātniskas un filozofiskas prob­lēmas, kuras, pēc viņa domam, nodarbinās cilvēci mūsu ēras ceturtā gadu tūkstoša sākuma, gan sīkas sadzīves detaļas, tā vērsdams romānā iezīmētos cilvēku tēlus mums tuvākus, saprotamākus, pilnasinigākus. Māksli­nieciskajai izdomai, bez kuras nav iedomājams zinātniski fantastisks darbs, te talkā nāca modernas zinātnes sa­sniegumi un — vispirms — paša autora pasaules uz­skats, kas pamatojas uz dialektiskā un vēsturiskā ma­teriālisma tēzēm par sabiedrības attīstības likumiem. Tādēļ ari rakstnieka uzskicētā radošā darba strād­nieku — zinātnieku, pētnieku, inženieru, mākslinieku komunistiskā sabiedrība nav tikai brīva fantāzijas lido­juma auglis.
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]